Athene Alumni

Informaatioverkostojen kilta Athene ry:n alumniyhdistys

Toiminta

Vuonna 2008 perustettu alumniyhdistys pyrkii yhdistämään informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman alumneja ja alumninmielisiä. Athene Alumni järjestää vuosittain tapahtumia jäsenilleen. Yhdistys toimii myös tiiviissä yhteistyössä Informaatioverkostojen kilta Athene ry:n kanssa pitäen yllä vuorovaikutusta alumnien ja opiskelijoiden välillä.

Athene Alumni tiedottaa tapahtumistaan pääasiassa Facebookissa ryhmän jäsenille sekä yhdistyksen jäsenille sähköpostitse.

Hallitus 2017

Anastasia Lipiäinen

Puheenjohtaja

Petri Uotila

Sihteeri

Tommi Simell

Varapuheenjohtaja

Antti Tolppanen

Kiltayhdyshenkilö

Asta Länsimies

Tiedottaja

Elli Taimela

Rahastonhoitaja